Giới thiệu khoa Tài chính - Ngân hàng

06/05/2016 | Số lượt đọc 393 | Thể loại: Giới thiệu


 

GIỚI THIỆU VỀ KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI

 

 

Khoa Tài chính – Ngân hàng trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội tiền thân là khoa Quản trị - Tài chính, được tách ra từ khoa Kinh tế trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội (thành lập vào năm 2000). Năm 2010 Khoa Tài chính – Ngân hàng chính thức được tách thành khoa độc lập do nhu cầu tất yếu lúc đó – để đào tạo nguồn nhân lực tài chính – ngân hàng chất lượng cao cho thành phố Hà Nội và cho cả nước, cung ứng cho xã hội những cán bộ tài chính có trình độ cao đẳng, trung cấp có chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng được những đòi hỏi của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước. Cùng với các khoa khác, khoa Tài chính – Ngân hàng đã có nhiều đóng góp vào quá trình phát triển của nhà trường, giúp nhà trường  khẳng định vị thế một trường trọng điểm của thủ đô.

 

          Đội ngũ giảng viên khoa đều có trình độ chuyên môn sâu, nghiệp vụ sư phạm tốt: 100% giảng viên trình độ thạc sĩ, có đầy đủ chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm; đặc biệt đều rất nhiệt tình trong công tác giảng dạy.

Là sinh viên khoa Tài chính – Ngân hàng các em sẽ được học tập trong môi trường thân thiện, tích cực, luôn được tạo điều kiện thuận lợi để phát triển bản thân. Thực tế đã có nhiều sinh viên trưởng thành từ nôi đào tạo của khoa Tài chính – Ngân hàng trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội và thành công trong quá trình công tác, nhiều em sau khi ra trưởng đã trở thành những tài chính viên, những nhân viên ngân hàng giỏi.

           Trải qua 6 năm hình thành và phát triển, so với các khoa khác của trường, Khoa Tài chính – Ngân hàng có tuổi đời tuy trẻ nhất nhưng với lòng yêu trường, yêu nghề, tập thể đội ngũ giảng viên khoa đã nỗ lực phấn đấu, cống hiến hết mình cho sự nghiệp trồng người nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu của xã hội. Khoa Khoa Tài chính – Ngân hàng đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Cụ thể:

* Đối với tập thể: Đạt danh hiệu tập thể tiên tiến trong suốt 5 năm kể từ ngày thành lập.

* Đối với giảng viên: Nhiều lượt giáo viên đã đạt giải giáo viên dạy giỏi cấp trường và giáo viên dạy giỏi TCCN thành phố Hà Nội:

   - Giải nhất Hội thi giáo viên TCCN thành phố Hà Nội năm học 2012  – 2013: Cô Bùi Thị Tiến;

   - Giải nhất Hội thi giáo viên TCCN thành phố Hà Nội năm học 2013 – 2014: Cô Bùi Thị Hải Yến.