Danh sách giảng viên

06/05/2016 | Số lượt đọc 605 | Thể loại: Đội ngũ giảng viên ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI


TT

Họ và tên

Chức vụ

Học vị

Điện thoại

1

Đặng Thị Thanh Hường

Trưởng khoa

Thạc sĩ

0913.537.497

2

Bùi Thị Hải Yến

Tổ trưởng bộ môn

Thạc sĩ (NCS)

0983.030.604

3

Nguyễn Trung Thành

Tổ trưởng bộ môn

Tiến sĩ

0904.182.821

4

Bùi Thị Tiến

Tổ trưởng bộ môn

Tiến sĩ

0917.866.696

5

Chu Nga Thanh

Giảng viên 

Thạc sỹ

 0988.858.086

6

Nguyễn Thị Khánh Chi

Giảng viên

Thạc sỹ

 0986.071.983

7

Nguyễn Minh Thủy

  Giảng viên 

Thạc sỹ

 0977.087.708

8

Trần Thị Phượng

  Giảng viên 

Thạc sỹ

 0988.087.842

9

Nguyễn Hồng Hạnh

  Giảng viên 

Thạc sỹ

 0989.286.147

10

Trịnh Thị Phương Mai

  Giảng viên 

Thạc sỹ

 0913.603.555

11

Phạm Thị Lan

  Giảng viên 

Cử nhân

0982.993.322

12

Phạm Thị Hương

  Giảng viên 

Thạc sỹ

 0979.725.479